Generelle salgsbetingelser

Den seneste versjonen av våre generelle vilkår og betingelser for salg gjelder for alle våre tilbud og salgsordre, og har forrang fremfor kjøpers betingelser for kjøp med mindre annet er skriftlig avtalt.


Klikk her for å laste ned siste versjon av våre generelle salgsbetingelser
Norsk
English