R&D

I vårt eget, velutstyrte laboratorium utforsker og utvikler våre polymereksperter nye og forbedrede tetningsmaterialer. På denne måten kan materialvalg optimaliseres for en gitt kundeapplikasjon. 

Eller - når eksisterende tetningsløsninger har feilet - kan vi gå inn i samarbeid med kunden og analysere og utvikle nye, forbedrede tekniske løsninger. Dermed bidrar vi til å sikre optimal ytelse for våre kunders avanserte produkter, noe som gir både trygghet og økt konkurransekraft for våre kunder.

Vi har en utpreget sans for detaljer og når en applikasjon er under utvikling kan våre tjenester bidra til å forebygge feil og mangler.


Vi kan tilby tekniske konsulenttjenester, årsaksanalyse ved skader og havarier og funksjonelle tester, inkludert for eksempel:

  • Termisk karakterisering: Analyse av tetningsmaterialer i applikasjoner
  • Differensiell scanning kalorimetri (DSC): Metode for grundig karakterisering av tetningsmaterialer
  • Termogravimetrisk karakteristikk (TGA): Gir informasjon om kjemisk sammensetning og både termisk og oksidativ stabilitet i polymere materialer
  • Dynamisk mekanisk analyse (DMA): Gir detaljert informasjon om polymerers viskoelastiske egenskaper

For mer informasjon om hva dette kan bety for deg - ta kontakt med:

Julian Putkowski

Telefon: +47 69 38 17 73
Mobil: +47 900 42 211
E-post: jp@sealengineering.no

 

Hans Fredrik Sandberg

Telefon: +47 69 38 17 75
Mobil: +47 902 77 588
E-post: hfs@sealengineering.no

Norsk
English