Hva mener vi egentlig når vi  bruker begrepet Invisible. Critical. - eller Usynlig. Kritisk. - om oss selv?

Invisible. Critical. - eller Usynlig. Kritisk. - er vårt konsept og overordnede historie og en rød tråd i alt vi gjør. Derfor forteller vi dette eksplisitt i vår kommunikasjon.

’Usynlig. Kritisk.’ retter oppmerksomheten mot den kritiske, men normalt ueksponerte rollen våre produkter og tjenester spiller i kundens krevende applikasjoner. Vi ønsker å signalisere at målet vårt er å være usynlig, men langt fra likegyldig.

Tetninger av høy kvalitet er kritisk, de:

  • Forebygger potensiell skade, driftsstans og tap
  • Gjør det mulig å øke ytelsen til et system
  • Reduserer nedetid og vedlikeholdskostnader
  • Forlenger livsløpsverdien til et system og alt som er investert i det

Ved å benytte begrepet ’Usynlig. Kritisk.’ ønsker vi å formidle at vi kan forbedre ytelsen til våre kunders applikasjoner og bidra til at de får ut sitt fulle potensial.

Vi kan hjelpe deg - ta kontakt for mer informasjon

Norsk
English