Bestille tetninger?

For at vi skal kunne hjelpe deg på en mest mulig effektiv måte, anbefaler vi at du har minimum følgende informasjon klar ved henvendelse:


  • type applikasjon
  • trykk- og temperaturforhold
  • medie(r)
  • alle relevante stålmål

I tillegg vil vi gjerne ha informasjon om dine dokumentasjonskrav på et så tidlig tidspunkt som mulig.

Ofte vil flere detaljer være nødvendig.

Eksempel:

øD

Sylinderboring

ød

Spordiameter

L

SporbreddeO-ringsdimensjoner angis på følgende måte:

d1: Innvendig diameter
d2: Tverrsnitt

 Spørsmål? Vi kan hjelpe:

JØRGEN OLAVESEN
Tlf: 69 38 17 78
E-post: jo@sealengineering.no

HANS FREDRIK SANDBERG
Tlf: 69 38 17 75
E-post: hfs@sealengineering.no
   
Norsk
English