Vi styrker våre kunders konkurransefortrinn

Materiallab og FoU

Vi ønsker kontroll over kritiske detaljer i vår verdikjede. De seneste årene har vi derfor investert i laboratorieutstyr og kompetanse, slik at vi er enda bedre i stand til å utvikle og forbedre tetningsløsninger for avanserte applikasjoner. 

I vårt eget, velutstyrte laboratorium utforsker og utvikler våre polymereksperter nye og forbedrede tetningsmaterialer. På denne måten kan materialvalg optimaliseres for en gitt kundeapplikasjon. Eller - når eksisterende tetningsløsninger har feilet - kan vi gå inn i samarbeid med kunden og analysere, finne årsaker og utvikle nye, forbedrede tekniske løsninger.

Vi har bl. a. følgende utstyr og kan tilby tekniske konsulenttjenester, årsaksanalyse ved skader og havarier og funksjonelle tester:

 • Differensiell scanning kalorimetri (DSC)
 • Termogravimetrisk karakteristikk (TGA)
 • Dynamisk mekanisk analyse (DMA)
 • Universal testing machine
 • Hardhetstester
 • Måling av tetthet
 • Stereo mikroskop (med digitale kameraer og tilh. software)
 • Testfiksturer for material- and tetningskarakteristikk (f.eks. compression set, molds, etc.)
 • Ovner (for aldring, kompatibilitet, tørking)
 • Verktøy for preparering av materialprøver
 • Laboratorieutstyr
 • Software for innsamling og bearbeiding av data

Vi bidrar til å sikre optimal ytelse for våre kunders avanserte produkter, noe som gir dem både trygghet og økt konkurransekraft. Vi har en utpreget sans for detaljer og når en applikasjon er under utvikling kan våre tjenester bidra til å forebygge feil og mangler. 

Mer informasjon:

System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: mediaItem
  at Umbraco.Web.ImageCropperTemplateExtensions.GetCropUrl(IPublishedContent mediaItem, Nullable`1 width, Nullable`1 height, String propertyAlias, String cropAlias, Nullable`1 quality, Nullable`1 imageCropMode, Nullable`1 imageCropAnchor, Boolean preferFocalPoint, Boolean useCropDimensions, Boolean cacheBuster, String furtherOptions, Nullable`1 ratioMode, Boolean upScale)
  at Umbraco.Web.ImageCropperTemplateExtensions.GetCropUrl(IPublishedContent mediaItem, String cropAlias)
  at Modellsite.Core.Media.Umbraco.MediaItemExtensions.GetCropUrl(IMediaItem mediaItem, String cropAlias)
  at ASP._Page_app_plugins_markedspartner_views_contentpicker_ansattpicker_cshtml.Execute()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute()

Ta kontakt med oss: