Aktuelt og fagstoff

Her presenterer vi nyheter og informasjon om ting som skjer her hos oss og i bransjen generelt. Ta kontakt dersom du ønsker utdypende informasjon om et eller flere spesielle tema.

Til startsiden

Tetningsløsninger for vannkraftindustrien

Seal Engineering AS har levert tetninger i polyuretan og gummi til vannkraftsegmentet i flere tiår. Vi kan bidra til å forbedre og videreutvikle kundens produkter og utstyr med vår moderne produksjonsteknologi, unike erfaring og våre spisskompetente medarbeidere. 

Testsenter - testing av tetningsløsninger

Vi har et utvalg av ferdige fiksturer og tilbyr bistand med utvikling og produksjon av kundespesifikke fiksturer. Vi produserer selvsagt også tetninger for tes

Bonded seals for krevende driftsforhold

Bonded seals, også kjent som Dowty® seals eller bare DBS-pakning, er en velkjent komponent for alle som arbeider med trykksatt utstyr.

Tetninger og Finite Element Analysis (FEA)

FEA er en veletablert programvarebasert metode som benyttes for å simulere hvordan objekter oppfører seg når de utsettes for fysiske krefter og annen påvirkning. Vi bruker FEA til designformål og kvalitetssikring av løsningene våre.

RU23™ - en fluorelastomer for krevende forhold

Seal Engineerings tetningsmateriale RU23 ™ er en fluorelastomer designet for de mest krevende applikasjonene. 

Karrieredagen HiØ 2021

Vi er opptatt av ettervekst og ønsker å bidra til at neste generasjons eksperter får mulighet til å utvikle seg. Som et ledd i dette kontinuerlige arbeidet deltar vi på Karrieredagen for ingeniørfag ved Høgskolen i Østfold.

ClearSeal™ PRW

Vår patenterte ClearSeal™ PRW (Pressure Released Wiper) er en banebrytende innovasjon som forhindrer havarier i hydrauliske sylindre.

Kompetanseforum Østfold og Seal Engineering

Kompetanseforum Østfold er et regionalt samhandlingsforum der hensikten er å samle sektorer, organisasjoner og andre aktører fra utdanning og arbeidslivet i en systematisk og samordnet innsats og sikre at fremtidens kompetansebehov dekkes. 

Tetninger i store diametere

Vi har utstyr for maskinering av tetninger opp til 1.500 mm. I tillegg til å levere ekstruderte profiler med vulkanisert skjøt, har vi også utviklet en sveiseteknikk som gjør oss i stand til å produsere ringer uten teoretisk begrensing med hensyn til diameter - i en rekke materialkvaliteter.

Kundeløfte: Riktig tetning - til avtalt tid

Blant våre fremste varemerker er vår hurtige og fleksible produksjon og tilhørende ekspertise. Det gir trygghet for kunden å vite at vi med vår produksjonsteknologi i praksis kan levere tetninger umiddelbart når behovet er som størst.

Derfor skal du velge maskinerte tetninger!

Maskinering gir en uovertruffen fleksibilitet når det gjelder leveringstid, materialvalg, form, geometri, dimensjon og toleranse, og kort fortalt kan tetningsproduktet tilpasses ditt konkrete behov! Vi lagerfører et stort spekter av halvfabrikata, maskinerbare materialemner og kan dermed fremstille et tetningsprodukt meget raskt, uten ekstra verktøykostnader og forsinkende mellomledd.

Les om oss i Sealing & Contamination Tips

Fagnettstedet Sealing & Contamination Tips har intervjuet Julian Putkowski og skrevet en interessant artikkel om vårt innovative produkt ClearSeal™ PRW

Slik unngår du havari på grunn av feil montering av tetninger

Feilaktig montering er blant de vanligste årsakene til prematurt havari for en tetning. Skade oppstår ofte direkte under montering, men i tilfeller der tetningen er feilaktig montert i sporet, vil skade kunne oppstå over tid.

Lørn.tech - teknologisk kunnskapsdeling

Vi var heldige og ble invitert til å bidra med intervju i podkastserien LØRN laget i Fredrikstad.

Kunnskap x ferdighet x evner x holdning² = fremtidens eksperter!

Ettervekst og rekruttering av fremtidig ekspertise er helt sentralt for oss. Vi ønsker å være en attraktiv, potensiell arbeidsgiver for unge, ambisiøse mennesker som vil være med å utvikle Seal Engineering videre.

Tetningsmaterialer - kritisk faktor

Materialvalget vil ha direkte eller indirekte innvirkning på alle parametere forbundet med tetningsløsningen. Ekspertkompetanse på tetningsmaterialer er derfor blant våre viktigste satsingsområder. 

Mer info: