Derfor skal du velge maskinerte tetninger!

Støping, ekstrudering og maskinering er vanlige metoder for produksjon av tetninger i polymere materialer. Vi produserer primært våre produkter på spesial CNC-dreiemaskiner med tilpasset skjæreverktøy. 

Vi lagerfører et stort spekter av halvfabrikata, maskinerbare materialemner og kan dermed fremstille et tetningsprodukt meget raskt, uten ekstra verktøykostnader og forsinkende mellomledd. Maskinering gir en uovertruffen fleksibilitet når det gjelder materialvalg, form, geometri, dimensjon og toleranse, og kort fortalt kan tetningsproduktet tilpasses kundens konkrete behov!

Det er en kompetansekrevende produksjonsmetode og teknologi og utstyr er kritiske faktorer sammen med kunnskap og erfaring. Det er mange parametere å holde kontroll på:

  • Overflatefinhet - realisering og kontroll
  • Kostbare maskiner og skjæreverktøy
  • Lagerhold og materialforbruk
  • Fagkunnskap hos operatør
  • Materialresept også tilpasset maskinering
  • Design med profil på «baksiden»
  • Applikasjonskunnskap og økende spesialisering

Seal Engineering AS har en topp moderne maskinpark, lang og bred erfaring og ikke minst riktig kompetanse i alle ledd. 

Vi har løst mange problemer og kan også løse dine  - ta kontakt med oss!