Karrieredag på Høgskolen i Østfold

Vi er opptatt av ettervekst og ønsker å bidra til at neste generasjons eksperter får mulighet til å utvikle seg. Som et ledd i dette kontinuerlige arbeidet deltok vi på Karrieredagen for ingeniørfag ved Høgskolen i Østfold

Det var meget god oppslutning og vi møtte mange nysgjerrige og interesserte studenter. Studentene ble anbefalt å følge med på vår temaside om dette emnet. Som en kompetansebedrift med store vekstambisjoner er vi avhengig av å ha et godt navn og et godt omdømme som potensiell, lokal arbeidsgiver, og dette arrangementet var et godt bidrag i så måte.