Egenutviklet gummikvalitet

Seal Engineering AS har utviklet en ny gummikvalitet - RU23™ - som tåler kombinasjonen av aggressive brønnkjemikalier og høye temperaturer. RU23™ tilfredsstiller kravene i materialstandardene NORSOK M-710 og ISO 23936-2.

- Forholdene i en oljebrønn er vanskelige fra et materialteknisk synspunkt. Markedet har lenge etterspurt en gummikvalitet som overgår ulike varianter av FKM (Viton®) og som kan løse de tekniske utfordringene bransjen til stadighet utsettes for. RU23™ er basert på Viton® ETP og med dette kan vi langt på vei innfri disse kravene, sier Hans Fredrik Sandberg. Kort fortalt har vi sett på utfordringene knyttet til høye H2S-konsentrasjoner i kombinasjon med vann og høye temperaturer. Nå har vi utviklet en gummi som fungerer bedre under slike forhold, fortsetter han. RU23™ er grundig testet, bl. a. gjennom vår deltakelse i FP7-prosjektet ReVival.

Mer om tetningsmaterialer