Studenter og lærlinger

Student eller skoleelev?

Ettervekst og rekruttering av fremtidige ekspertise er helt sentralt for oss. Derfor bruker vi ressurser på å legge til rette for at studenter, skolelever og lærlinger kan vokse og utvikle seg i samarbeid med oss.

Hvis du er student eller skoleelev og ønsker å skrive oppgave innen vårt fagfelt er du velkommen til å ta kontakt med oss. Vi kan være behjelpelig med faglige innspill og problemstillinger. 

Vi jobber med temaer og utfordringer tilknyttet en lang rekke fagområder og kan nevne som eksempler:

 • Maskin
 • Kjemi
 • IT
 • Markedsføring
 • Jus
 • Økonomi
 • Matematikkk
 • Fysikk
 • Materialteknologi
 • CAD/CAM
 • 3D-visualisering
 • Innovasjon og produktutvikling
 • Standarder
 • HMS
 • Språk

Lærlinger i CNC-operatørfaget og Produksjonsteknikkfaget

Seal Engineering AS er medlemsbedrift i OKIndustri (tidligere OTEK) og har jevnlig lærlinger under utdanning hos oss. For tiden har vi to lærlinger.

Vi var location i forbindelse med ett av OKIndustris  filmprosjekt - "Østfoldindustrien"

Resultatet kan du se her:

Mer informasjon:

Ta kontakt med oss: