Kvalitet og HMS

Seal Engineering AS' styringssystem for kvalitet og ledelse er sertifisert av DNV i henhold til kravene i ISO9001:2015. Vi arbeider kontinuerlig med forbedring av alle prosesser og systemer som er etablert i organisasjonen.

Se sertifikatet

 

Seal Engineering er også Miljøfyrtårn-sertifisert. Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Les mer: www.miljofyrtarn.no.

Se Miljøfyrtårn-sertifikatet

Seal Engineering AS' HMS-politikk:

  1. Sikkerhet skal ha første prioritet
  2. Det overordnede målet er null skader
  3. Vi skal skape trygghet hos våre ansatte, og ha høy tillit blant våre kunder
  4. Vi skal til enhver tid følge gjeldende lover og regler
  5. HMS er et felles ansvar i hele organisasjonen

Seal Engineering AS' kvalitetspolitikk: 

  1. Vi skal bygge medarbeidernes kompetanse og motivere til vekst og skaperglede
  2. Vi skal forstå risiko og ivareta finansiell robusthet
  3. Vi skal utvikle sterke merkevarer og selge dem til et betalingsvillig marked
  4. Vi skal ivareta kundetilfredshet gjennom kontinuerlig forbedring
  5. Vi skal arbeide for et bærekraftig miljø

Mer informasjon om styringssystemet: