Kvalitet og HMS

Seal Engineering AS' styringssystem for kvalitet og ledelse er sertifisert av DNV i henhold til kravene i ISO9001:2015. Vi arbeider kontinuerlig med forbedring av alle prosesser og systemer som er etablert i organisasjonen.

Se sertifikatet

 

Seal Engineering er også Miljøfyrtårn-sertifisert. Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Les mer: www.miljofyrtarn.no.

Se Miljøfyrtårn-sertifikatet

Seal Engineering AS' HMS-politikk:

 1. Sikkerhet skal ha første prioritet
 2. Det overordnede målet er null skader
 3. Vi skal skape trygghet hos våre ansatte, og ha høy tillit blant våre kunder
 4. Vi skal til enhver tid følge gjeldende lover og regler
 5. HMS er et felles ansvar i hele organisasjonen
 6. Trivsel og engasjement skal bidra til nærvær på mer enn 98,5 %

Seal Engineering AS' kvalitetspolitikk: 

 1. Vi skal levere riktig tetning til avtalt tid
 2. Vi skal ha markedets beste kompetanse og mest tilgjengelige ekspertise
 3. Vi skal utvikle egne tetningsmaterialer og tetningsprodukter
 4. Vi skal utvikle og markedsføre sterke merkevarer
 5. Vi skal beholde og utvikle relasjoner med bransjens beste leverandører
 6. Vi skal utvikle organisasjonen og motivere medarbeidere til å dyrke vekst og skaperglede
 7. Vi skal arbeide kontinuerlig for et bærekraftig miljø
 8. Vi skal anerkjenne at talenter finnes utenfor det etablerte utdanningssystemet
 9. Vi skal arbeide kontinuerlig med forbedring av alle prosesser og systemer som er etablert i organisasjonen

Mer informasjon om styringssystemet: