Vilkår

Ansvarsfraskrivelse

Alle varemerker, registrerte varemerker og handelsnavn [TM, © eller ®] nevnt på dette nettstedet tilhører deres respektive eiere med alle rettigheter. All informasjon på dette nettstedet er basert på vår erfaring og forskning og antas å være riktig. Seal Engineering AS fraskriver seg ethvert ansvar for mulige feil, feil informasjon på dette nettstedet, og bruk av informasjon fra dette nettstedet. Vennligst kontakt Seal Engineering AS for spørsmål.

Intellektuelle eiendomsrettigheter

Seal Engineering AS har alle rettigheter til alt innhold på sine nettsider, med mindre annet er uttrykkelig angitt, og enhver gjengivelse eller utnyttelse av innholdet på våre nettsteder er ikke tillatt uten skriftlig forhåndsgodkjenning. Uautorisert bruk vil medføre erstatningansvar.