Selskapet Seal Engineering AS

Seal Engineering AS utvikler og produserer tetningsløsninger for robuste systemer med høye krav til ytelse. Vi har har spisskompetanse på tetninger og tetningsmaterialer og materiallaboratorium med avansert testutstyr.

Våre eksperter utfører tester og analyser av for eksempel havariårsaker. Gjennom vår satsing på Forskning og Utvikling har vi meget god kontroll på materialenes sammensetning og egenskaper. Vi har også testfasiliteter i våre lokaler. Det betyr at vi kan teste og prekvalifisere tetningsløsninger under realistiske forhold, for eksempel mht. trykk og temperaturer.

I Seal Engineering er vi opptatt av innovasjon og teknologi og ligger i front av utviklingen innen vår bransje. Vi sørger for den nødvendige oppmerksomheten til prosjekter og tester, dokumenterer og produserer den spesifiserte tetningen eller løsningen. Med en topp moderne maskinpark og spisskompetente operatører har vi en rask og fleksibel produksjon.  

Vi produserer primært våre produkter på spesialutviklede CNC-dreiemaskiner og lagerfører et stort spekter av halvfabrikata, maskinerbare materialemner. Dermed kan vi fremstille et tetningsprodukt meget raskt, uten ekstra verktøykostnader og forsinkende mellomledd. Maskinering gir en uovertruffen fleksibilitet når det gjelder materialvalg, form, geometri, dimensjon og toleranse, og kort fortalt kan tetningsproduktet tilpasses kundens konkrete behov! 

Vårt kvalitetssystem er sertifisert etter kravene i ISO 9001:2015. Vi er også opplæringsbedrift med lærlinger i fagene CNC-operatør og Produksjonsteknikk.

Tilbake til Om oss

Vil du vite mer om virksomheten og historien vår - ta kontakt!