Vi styrker våre kunders konkurransefortrinn

Test-/materiallab og FoU

De seneste årene har vi investert i laboratorieutstyr og kompetanse. Vi ønsker kontroll over kritiske detaljer, slik at vi er enda bedre i stand til å utvikle og forbedre tetningsløsninger for avanserte applikasjoner. 

I vårt eget, velutstyrte laboratorium og testsenter utforsker og utvikler våre polymereksperter nye og forbedrede tetningsmaterialer. På denne måten kan materialvalg optimaliseres for en gitt kundeapplikasjon. Eller - når eksisterende tetningsløsninger har feilet - kan vi gå inn i samarbeid med kunden og analysere, finne årsaker og utvikle nye, forbedrede tekniske løsninger.

Vi har bl. a. følgende utstyr og kan tilby tekniske konsulenttjenester, årsaksanalyse ved skader og havarier og funksjonelle tester:

Vi bidrar til å sikre optimal ytelse for våre kunders avanserte produkter, noe som gir dem både trygghet og økt konkurransekraft. Vi har en utpreget sans for detaljer og når en applikasjon er under utvikling kan våre tjenester bidra til å forebygge feil og mangler. 

Testing av tetningsløsninger

Finite Element Analysis (FEA)

FEA er en veletablert programvarebasert beregningsmetode for å simulere hvordan objekter oppfører seg når de blir utsatt for fysiske krefter og andre påvirkninger. Vi benytter FEA til eksempelvis design og kvalitetssikring av våre løsninger. 

Mer informasjon:

Ta kontakt med oss: