Vi styrker våre kunders konkurransefortrinn

Test-/materiallab og FoU

 De seneste årene har vi investert i laboratorieutstyr og kompetanse. Vi ønsker kontroll over kritiske detaljer, slik at vi er enda bedre i stand til å utvikle og forbedre tetningsløsninger for avanserte applikasjoner. 

I vårt eget, velutstyrte laboratorium og testsenter utforsker og utvikler våre polymereksperter nye og forbedrede tetningsmaterialer. På denne måten kan materialvalg optimaliseres for en gitt kundeapplikasjon. Eller - når eksisterende tetningsløsninger har feilet - kan vi gå inn i samarbeid med kunden og analysere, finne årsaker og utvikle nye, forbedrede tekniske løsninger.

Vi har bl. a. følgende utstyr og kan tilby tekniske konsulenttjenester, årsaksanalyse ved skader og havarier og funksjonelle tester:

 • Differensiell scanning kalorimetri (DSC)
 • Termogravimetrisk karakteristikk (TGA)
 • Dynamisk mekanisk analyse (DMA)
 • Universal testing machine
 • Hardhetstester
 • Måling av tetthet
 • Stereo mikroskop (med digitale kameraer og tilh. software)
 • Testfiksturer for material- and tetningskarakteristikk (f.eks. compression set, molds, etc.)
 • Ovner (for aldring, kompatibilitet, tørking)
 • Verktøy for preparering av materialprøver
 • Laboratorieutstyr
 • Software for innsamling og bearbeiding av data

Vi bidrar til å sikre optimal ytelse for våre kunders avanserte produkter, noe som gir dem både trygghet og økt konkurransekraft. Vi har en utpreget sans for detaljer og når en applikasjon er under utvikling kan våre tjenester bidra til å forebygge feil og mangler. 

Mer informasjon:

Ta kontakt med oss: