Kvalitet og HMS

Seal Engineering AS' styringssystem for kvalitet og ledelse er sertifisert av DNV-GL i henhold til kravene i ISO9001:2015

Se sertifikatet

Seal Engineering AS' HMS-politikk:

 1. Sikkerhet skal ha første prioritet
 2. Det overordnede målet er null skader
 3. Vi skal skape trygghet hos våre ansatte, og ha høy tillit blant våre kunder
 4. Vi skal til enhver tid følge gjeldende lover og regler
 5. HMS er et felles ansvar i hele organisasjonen
 6. Trivsel og engasjement skal bidra til nærvær på mer enn 98,5 %

Seal Engineering AS' kvalitetspolitikk: 

 1. Vi skal levere riktig tetning til avtalt tid
 2. Vi skal ha markedets beste kompetanse og mest tilgjengelige ekspertise
 3. Vi skal utvikle egne tetningsmaterialer og tetningsprodukter
 4. Vi skal utvikle og markedsføre sterke merkevarer
 5. Vi skal beholde og utvikle relasjoner med bransjens beste leverandører
 6. Vi skal utvikle organisasjonen og motivere medarbeidere til å dyrke vekst og skaperglede
 7. Vi skal arbeide kontinuerlig for et bærekraftig miljø
 8. Vi skal anerkjenne at talenter finnes utenfor det etablerte utdanningssystemet

Mer informasjon om styringssystemet: