Kvalitet og HMS

Seal Engineering AS' kvalitetspolitikk: 

 1. Vi skal oppfylle kundekrav og andre aktuelle krav
 2. Vi skal utvikle og markedsføre sterke, internasjonale merkevareprodukter
 3. Vi skal utvikle og markedsføre egne tetningsmaterialer og tetningsprodukter som etterspørres av våre kunder
 4. Vi skal sikre optimal ressursutnyttelse i hele virksomheten i samspillet Utvikling – Standard
 5. Vi skal beholde og utvikle relasjoner med bransjens beste leverandører
 6. Vi skal utvikle organisasjon og kompetanse og ha fokus på kontinuerlige forbedringer i hele bedriften

Seal Engineering AS' HMS-politikk:

 1. Sikkerhet skal ha første prioritet
 2. Det overordnede målet er null skader
 3. Vi skal skape trygghet hos våre ansatte, og ha høy tillit blant våre kunder
 4. Vi skal til enhver tid følge gjeldende lover og regler
 5. HMS er et felles ansvar i hele organisasjonen
 6. Trivsel og engasjement skal bidra til nærvær på mer enn 98,5 %

Seal Engineering AS er sertifisert av DNV-GL i henhold til kravene i ISO9001:2015

Se sertifikatet

 

Klikk her for å lese mer om vår profil, merkevare og verdier