Seal Engineering - et Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn-sertifiseringen er det synlige beviset på vår innsats for miljøet! 

Som godkjent Miljøfyrtårn-bedrift har vi tatt viktige steg på veien mot en grønn og bærekraftig fremtid. Nå skal vi fortsette å jobbe med oppnå grønnere innkjøp, lavere energiforbruk, smartere transport, mindre avfall, og bedre arbeidsmiljø. 

Klikk her for å lese mer om Miljøfyrtårn