Teknologi og ekspertise - tetningsløsninger for krevende, industriell bruk

Materialvalg er en kritisk faktor

Materialvalget har direkte eller indirekte innvirkning på alle parametere forbundet med tetningsløsningen. Ekspertkompetanse på tetningsmaterialer er derfor blant våre viktigste satsingsområder. 

Seal Engineering AS har materiallaboratorium med avansert testutstyr og våre polymereksperter utfører tester og analyser av eksempelvis havariårsaker. Gjennom vår satsing på R&D har vi meget god kontroll på materialenes sammensetning og egenskaper.

Tetninger står overfor tøffe krav til å motstå for eksempel høyere trykk og temperatur, samtidig som kravene til funksjonalitet og lang levetid også øker. Dette betyr at noen av de mer “tradisjonelle” materialene ikke lenger er like velegnet som de pleide å være. Fremskritt innen materialvitenskap resulterer i nye og forbedrede materialer som er tilpasset de økte kravene. Du kan lese mer om vårt utvalg av slike High-performance sealing materials her

Mer informasjon: