Vi hjelper deg med å velge riktig tetningsmateriale

Materialvalg krever innsikt og kunnskap

Materialvalget vil ha direkte eller indirekte innvirkning på alle parametere forbundet med tetningsløsningen.

Seal Engineering AS satser på å være markedsledende på tetningsmaterialer - både når det gjelder tilgjengelighet og kunnskap. Vi lagerfører eksempelvis maskinerbare emner i RU2™ (FKM-basert gummi) og PEEK1 i et stort omfang har sterke leverandører på disse anvendelige høykvalitetsmaterialene.

Seal Engineering AS har materiallaboratorium med avansert testutstyr og våre polymereksperter utfører tester og analyser av eksempelvis havariårsaker. Gjennom vår satsing på R&D har vi meget god kontroll på materialenes sammensetning og egenskaper.

Termoplastiske elastomerer

Materialgruppen består av materialer som tåler betydelig strekk og deformasjon ved bruk av relativt små krefter. De termoplastiske elastomerenes struktur gjør at deres varige deformasjon etter bearbeiding er svært liten. Sammenlignet med elastomerer har termoplastiske elastomerer meget gode mekaniske egenskaper. PU er derfor foretrukket materiale i en rekke tetningssystemer.

Elastomerer

Elastomerer - gummimaterialer - kan strekkes betydelig ved bruk av relativt lite kraft. Sammenlignet med termoplastiske elastomerer har elastomerer imidlertid dårlige mekaniske egenskaper. Materialenes styrke i tetningssammenheng er hovedsakelig knyttet til anvendelighet mht. kjemiske egenskaper og elastisitet. Vi kan tilby en rekke kvaliteter utover de som er beskrevet her.

PTFE-baserte termoplaster

I tillegg til de PTFE-baserte materialene som er beskrevet nedenfor, kan vi produsere tetninger og andre detaljer i en rekke ulike PTFE-baserte materialer med fyllstoffer som er spesielt egnet for en gitt applikasjon. Ta kontakt for mer informasjon.

Elastomerer for olje- & gassapplikasjoner

Disse avanserte elastomermaterialene er spesielt tilpasset de krevende forholdene i olje- & gassindustrien. Kontakt oss for egenskaper og bruksområder.

High Perfomance Plastics

High Performance Plastics har bedre kjemisk motstandsdyktighet og har bedre egenskaper enn Commodity/Standard Plastics og de fleste Engineering Plastics.

Engineering Plastics

Engineering Plastics er en gruppe materialer med bedre egenskaper sammenlignet med Commodity/Standard Plastics.

Mer informasjon: