High Performance Plastics (HPP)

High Performance Plastics har bedre kjemisk motstandsdyktighet og bedre mekaniske egenskaper enn Standard Plastics og de fleste Engineering Plastics.

Noen av våre materialer:

  • PTFE virgin
  • PTFE reinforced
  • PTFE TFM modified
  • PEEK virgin
  • PEEK reinforced
  • PEK (PL5)
  • PEKEKK (PL6)
  • PFA - PL1 ( DuPont™ Vespel® CR-6100)

Mer informasjon:

Kontakt oss: