Elastomerer

Elastomerer - gummimaterialer - kan strekkes betydelig ved bruk av relativt lite kraft. Sammenlignet med termoplastiske elastomerer har elastomerer imidlertid dårlige mekaniske egenskaper. Materialenes styrke i tetningssammenheng er hovedsakelig knyttet til anvendelighet mht. kjemiske egenskaper og elastisitet.

Vi kan tilby en rekke kvaliteter utover de som er beskrevet her, bl. a. gummi optimalisert for bruk i olje & gassindustrien.

RU1™

Basert på acrylonitril-butadiene, ofte omtalt som NBR eller Nitril. RU1 har gode egenskaper mot mineraloljer, fett og HFA, HFB og HFC hydraulikkvæsker. -30 °C/ 100 °C..

RU2™

RU2 er en fluorgummi med egenskaper som Viton® B og omtales ofte som FKM (ISO). RU2 har høy motstandsdyktighet mot varme, påkjenninger fra vær og vind, ozon og mange kjemikalier. RU2 har også spesielt gode egenskaper mot eksplosiv dekompresjon (ED). -20 °C/ 200 °C.

RU3™

RU3 er en perox-cured elastomer basert på etylen-propylen gummi, ofte omtalt som EPDM. RU3 viser eksepsjonelle egenskaper mot eksempelvis påkjenninger fra vær og vind, varmt vann, damp, vaskemidler og glykolbaserte bremsevæsker. Tåler ikke mineraloljer eller upolare medier. -50 °C/ 150 °C.

RU4™

RU4 - H-NBR - er en hydrogenert akrylonitril-butadiene gummikvalitet. Svært motstandsdyktig mot aldring, ozon og påvirkning fra vær og vind. Velegnet for alifatiske hydrokarboner og råolje. Tåler også mange fortynnede syrer og baser, selv ved høye temperaturer. -30 °C/ 150 °C.

RU5™

RU5 er en silikongummi (VMQ). Materialet har svake mekaniske egenskaper, og benyttes mest i statiske applikasjoner. RU5 har meget gode egenskaper mot klimatiske påkjenninger, ozon og aldring og fungerer innenfor et bredt temperaturområde. -60 °C/ 200 °C.

RU6™

RU6 er et tetrafluorethylene-propylene gummimateriale og omtales ofte som Aflas®, FEPM eller TFE/P. RU6 har svært gode egenskaper mot HFA-, HFB-, og HFC-væsker ved temperaturer inntil 50ºC. RU6 er også meget motstandsdyktig mot damp og varmt vann. 0 °C/ 200 °C.

 

Vi kan også tilby en rekke kvaliteter utover de som er beskrevet her, bl. a. gummi optimalisert for bruk i olje & gassindustrien.

Mer informasjon: