Termoplastiske elastomerer

Materialgruppen består av materialer som tåler betydelig strekk og deformasjon ved bruk av relativt små krefter. De termoplastiske elastomerenes struktur gjør at deres varige deformasjon etter bearbeiding er svært liten. Sammenlignet med elastomerer har termoplastiske elastomerer meget gode mekaniske egenskaper. PU er derfor foretrukket materiale i en rekke tetningssystemer.

HPU™

En hydrolysebestandig polyuretan. HPU™ er meget stabil i mineraloljer, og kan også benyttes i vannhydraulikk. HPU tilfredsstiller FDA-standard. -20 °C/ 110 °C.

LPU™

LPU er en modifisert polyuretan, beregnet på lave temperaturer. LPU benyttes derfor bl.a. under krevende klimatiske forhold. Uvanlig høy slitestyrke, lav compression set og høy rivestyrke er typiske egenskaper. -50 °C/ 110 °C.

SPU™

SPU er tilsatt smørende midler, og er derfor slitesterk og det foretrukne tetningsmateriale når lav friksjon er kritisk faktor. Typiske applikasjoner er vannhydraulikk, dårlig smurte systemer eller pneumatikk uten olje. Kjemiske egenskaper lik HPU. -20 °C/ 110 °C..

XHPU™

XHPU er en hardere variant av HPU (60 shoreD) med tilsvarende kjemiske egenskaper som HPU. Materialet er spesialutviklet for å erstatte PTFE i glideringstetninger (eks. K08-D). XHPU gir lengre levetid, redusert lekkasje og vesentlig forenklet montering. -20 °C/ 110 °C..

XSPU™

En hardere variant av SPU (57 shoreD), som er optimalisert med tanke på friksjon og slitasje. XSPU erstatter PTFE-baserte materialer der lav friksjon er kritisk, eksempelvis vannhydraulikk, dårlig smurte systemer etc. - 20 °C / 110 °C.

Mer informasjon: