Bærekraft og grønn teknologi

Vår tilnærming til bærekraft og utvikling av grønn teknologi har selvsagt blitt mer og mer sentralt de siste årene. Vi gjør det vi kan for å bli så gode som det er mulig for oss å bli på området.

Vi har gjennomført noen workshoper med Shift Studentbedrift ved HiØ, som "casebedrift" i et av fagene de dyktige studentene gjennomfører denne våren. De skal betrakte virksomheten vår fra et konsulentperspektiv og gi oss kreative innspill på bærekraftstiltak. I tillegg skal de selv få testet sine evner med tanke på drift av sin egen virksomhet. Tiltaket passer også perfekt inn i vår strategi rundt ettervekst og utvikling av fremtidig kompetanse.

I tillegg til dette har vi hatt besøk av videregåendeelever som dermed får et innblikk å hvordan vi jobber med disse spørsmålene.

Våren er også tiden for rapportering på kravene i Miljøfyrtårn, og her måler vi hvordan vår innsats på klima- og miljøtiltak har vært det siste året. Denne rapporten blir etter hvert tilgjengelig for alle interesserte. 

Sist, men ikke minst, er vi glade for å ha blitt invitert til å delta i The MORE project, som gjennomførte sin kick-off i februar. Dette er et initiativ som tar sikte på å skape en ny robust metodikk med forbedrede verktøy for materialvalg i den fornybare energisektoren og er en betydelig forbedring i forhold til dagens metoder. Dette relaterer også direkte til vår egen ambisjon om å være en av bransjens drivende krefter i slike spørsmål.

Les hele saken om More-prosjektet her