Derfor skal du velge maskinerte tetninger!

Maskinering gir en uovertruffen fleksibilitet når det gjelder leveringstid, materialvalg, form, geometri, dimensjon og toleranser. Kort fortalt kan tetningsproduktet tilpasses ditt konkrete behov! 

Vi lagerfører et stort spekter av halvfabrikata, maskinerbare materialemner og kan dermed raskt fremstille et tetningsproduktuten ekstra verktøykostnader og forsinkende mellomledd.

Maskinering er en kompetansekrevende produksjonsmetode og teknologi og utstyr er kritiske faktorer sammen med kunnskap og erfaring.

Det er mange parametere å holde kontroll på:

  • Overflatefinhet - realisering og kontroll
  • Kostbare maskiner og skjæreverktøy
  • Lagerhold og materialforbruk
  • Fagkunnskap hos operatør
  • Materialresept også tilpasset maskinering
  • Design med profil på «baksiden»
  • Applikasjonskunnskap og økende spesialisering

Seal Engineering AS har en topp moderne maskinpark, lang og bred erfaring og ikke minst riktig kompetanse i alle ledd. 

Ekstrem økning i levetid på hydrauliske sylindre med riktige materialer - les mer her!