RU23™ - en fluorelastomer for krevende forhold

Seal Engineerings tetningsmateriale RU23™ er en fluorelastomer designet for de mest krevende applikasjonene. 

RU23™ kan erstatte FFKM-baserte tetningsmaterialer, samtidig som det gir større kjemisk kompatibilitet sammenlignet med FKM-spesialkvaliteter. RU23™ bygger derfor en bro mellom FFKM perfluorelastomerer og FKM elastomerer. Selv om det offisielt er klassifisert som FEPM av ASTM D1418, kombinerer RU23™ (basert på Chemours Viton® Extreme ETP-600S) de beste egenskapene til alle fluorelastomerer.

 

Les mer om RU23™