Tetninger og Finite Element Analysis (FEA)

FEA er en veletablert programvarebasert metode som benyttes for å simulere hvordan objekter oppfører seg når de utsettes for fysiske krefter og annen påvirkning. Vi bruker FEA til designformål og kvalitetssikring av løsningene våre.

For eksempel gjør FEA oss i stand til å undersøke trykk, temperatur, glidehastighet, overflater, mediekontaminering og andre elementer som har eller kan ha innvirkning på tetningssystemets ytelse. Basert på funnene og resultatene kan vi minimere eller eliminere problemkilder og foreslå optimale design og materialer uten å måtte utføre testing i full skala. Vi bruker Marc Advanced Nonlinear Simulation Solution fra MSC Software for formålet.

Les også Hans Fredrik Sandbergs artikkel Simulation in compression molding - can we accurately predict material flow?