Tetningsmaterialer

Valg av korrekt tetningsmateriale er trolig det viktigste kriteriet for å oppnå optimal tetningseffekt for en gitt applikasjon. Materialvalget vil ha direkte eller indirekte innvirkning på alle parametere forbundet med tetningsløsningen.

Seal Engineering AS vil være markedsledende på tetningsmaterialer - både når det gjelder tilgjengelighet og kunnskap. Vi lagerfører eksempelvis maskinerbare emner i RU2™ (FKM-basert gummi)  og PEEK1 i et stort omfang har sterke leverandører på disse anvendelige høykvalitetsmaterialene.

Seal Engineering AS har materiallaboratorium med avansert testutstyr og våre polymereksperter utfører tester og analyser av eksempelvis havariårsaker. Gjennom vår satsing på R&D har vi meget god kontroll på materialenes sammensetning og egenskaper
Generelt om gummi- og plastmaterialer

Materialene deles inn i følgende hovedgrupper: 

Mer om termoplastiske elastomerer
Mer om elastomerer
Mer om termoplaster (PTFE-baserte og standard)

 Valg av riktig materiale krever inngående kjennskap til de forskjellige materialers egenskaper, praktisk erfaring med tidligere løsninger og kjennskap til alle relevante parametere for hvordan tetningen skal fungere.

Vi kan hjelpe deg! Ta kontakt for informasjon, rådgivning og datablader!

Norsk
English