Karriere i Seal Engineering

Ettervekst og rekruttering av fremtidig ekspertise er helt sentralt for oss. Vi ønsker å være en attraktiv potensiell arbeidsgiver for deg som vil være med å utvikle Seal Engineering videre. Vi forsøker alltid å bli bedre og ønsker å motivere medarbeidere til å dyrke vekst og skaperglede!

 • Vi er teknologi- og produksjonsdrevne og trenger først og fremst folk med vilje og evne til å virke i skjæringspunktet mellom teori og praksis. 
 • Vi har forankret vår filosofi i Kvalitetspolitikken og sikrer dermed at dette har nødvendig fokus gjennom hele organisasjonen.

Kompetanse = kunnskap x ferdighet x evner x holdning²

Vi ønsker med det å tydeliggjøre vår tilnærming til kompetansebegrepet og formelen uttrykker helt konkret at gode holdninger er den viktigste kompetansekomponenten slik vi ser det.

Mange fagfelt

Selv om virksomheten vår er spesialisert mot utvikling og produksjon av avanserte tetningsløsninger for krevende, industriell bruk, er vi borti  temaer og utfordringer tilknyttet en lang rekke fagområder. Teamet vårt er derfor bredt sammensatt og det aller viktigste er at du har lyst til å være med å oppfylle kundeløftet vårt: Riktig tetning - til avtalt tid!

Noen eksempler:

 • CNC-maskinering
 • Produksjonsteknikk
 • Maskiningeniører
 • Kjemiingeniører
 • IT og digitalisering
 • Markedsføring
 • Jus
 • Økonomi
 • Administrasjon og HR
 • Matematikk
 • Fysikk
 • Materialteknologi
 • Hydraulikk
 • Petroleumsteknologi
 • CAD/CAM
 • 3D-visualisering
 • Innovasjon og produktutvikling
 • Standarder
 • HMS
 • språk
 • +++

Hvis du blir inspirert av muligheten til å jobbe med et team av eksperter innenfor en smal, men veldig spennende nisje - les mer på disse sidene og ta kontakt med oss. 

Vi var location i forbindelse med et av OKIndustris  filmprosjekt - "Østfoldindustrien".

Her møter du noen ansatte og får en liten omvisning hos oss

Mer informasjon: