Samarbeid med studenter og studiesteder

Vi legger til rette for at studenter kan vokse og utvikle seg i samarbeid med oss, for eksempel gjennom hospitering, utplassering og bachelor- /masterprosjekter.

Vi ønsker at studenter vi samarbeider med virkelig vil noe med utdanningen sin og til gjengjeld skal studentene oppleve at vi setter av nødvendige og tilstrekkelige ressurser og at våre fagfolk står til rådighet og følger dem helt i mål.

Vi har et godt samarbeid med flere ulike utdanningsinstitusjoner. Hvis du er student eller elev og ønsker å skrive oppgave eller eksperimentere innen vårt fagfelt er du derfor velkommen til å ta kontakt med oss.

Sammen vurderer vi deretter om et samarbeidprosjekt kan være hensiktsmessig.

Rekruttering og ettervekst - vår filosofi


Noen eksempler på studentprosjekter hos oss

2022

2021

var vi blant annet oppdragsbedrift for et tverrfaglig bachelorprosjekt på Høgskolen i Østfold, avd. Kråkerøy der studenter fra to fagdisipliner (Maskin og Elektro) skal se på ulike problemstillinger rundt utvikling av en testrigg for tetninger i roterende applikasjoner under varierende driftsforhold. 

Vi har også studenter fra Høgskolen i Østfold, avd. Halden. Tema for disse er forbedring og effektivisering av prosesser ved hjelp av digitale løsninger og automatisering.

2020

Ta kontakt hvis du vil vite mer om slike prosjekter her hos oss: