Samarbeid med utdanningsinstitusjoner

Vi bruker tid og ressurser på å legge til rette for at studenter kan vokse og utvikle seg i samarbeid med oss, for eksempel gjennom hospitering, utplassering og bachelor- /masterprosjekter.

Vi har et godt samarbeid med flere ulike utdanningsinstitusjoner. Hvis du er student eller elev og ønsker å skrive oppgave eller eksperimentere innen vårt fagfelt er du derfor velkommen til å ta kontakt med oss.

Sammen vurderer vi deretter om et samarbeidprosjekt kan være hensiktsmessig.

Rekruttering og ettervekst - vår filosofi


Noen eksempler på studentprosjekter hos oss

Våren 2022

Våren 2021

var vi blant annet oppdragsbedrift for et tverrfaglig bachelorprosjekt på Høgskolen i Østfold, avd. Kråkerøy der studenter fra to fagdisipliner (Maskin og Elektro) skal se på ulike problemstillinger rundt utvikling av en testrigg for tetninger i roterende applikasjoner under varierende driftsforhold. 

Vi har også studenter fra Høgskolen i Østfold, avd. Halden. Tema for disse er forbedring og effektivisering av prosesser ved hjelp av digitale løsninger og automatisering.

Våren 2020

Ta kontakt hvis du vil vite mer om slike prosjekter her hos oss: