Skisse av testfiksturen som gruppa har designet

Utvikling av testrigg og metodikk for å bestemme friksjonsverdier i tetningsløsninger

  • Studentgruppe: Eivind Høiseth, Kristian Westeng Olsen, Jostein Tjerbo Korneliussen, Sebastian Thøgersen
  • Skole: Høgskolen i Østfold, avd. Kråkerøy
  • Fag: Ingeniørfag - maskin
  • Studentprosjekt: 2020 Bachelorprosjekt HiØ BO20-M01 - Utvikling av testrigg og metodikk som verktøy for å bestemme friksjonsverdier i tetninger

Oppgavebeskrivelse:

Oppdragsgiver (Seal Engineering) ønsker å utvikle en metode som gir friksjonsverdier for tetninger under drift. Dette er verdier som kan variere betydelig under ulike trykk. Å finne disse verdiene ville dermed bidratt til mer presise FEA-simuleringer enn det som utføres i dag, samt en bedre kartlegging av produktene Seal Engineering leverer. Dermed er det ønskelig å designe en testfikstur som gir muligheter for å måle friksjonskrefter i et hydraulisk system. Repeterende forsøk, der parametere for trykktilstander og andre miljøfaktorer systematisk reguleres, vil gi mulighet for kartlegging av varierende friksjonsverdier."

Gruppa fører en blogg der du kan lese mer om dette interessante prosjektet

Ta kontakt hvis du vil vite mer om slike prosjekter her hos oss: