Automation of CNC machine for production of seals

  • Studentgruppe: Danilas Miscenko og Daniel Nilsen
  • Skole/retning: Høgskolen i Østfold, avd. Halden. Bacheloroppgave, dataingeniør
  • Studentprosjekt: 2020 Bachelorprosjekt HiØ BO20-G33 - Automation of CNC machine for production of seals.

Oppgavebeskrivelse:

Denne maskinen produserer tetninger av både myke og harde materialer, og dimensjonene kan variere til 4 til 650 mm i diameter. Underveis er diameterområdet for oppgaven innskrenket til 4 - 180 mm. Signaler fra bedriften om at løsningen helst skal kunne flyttes mellom to maskiner er tatt hensyn til, slik at statiske løsninger er vurdert og forkastet. Nøkkelpunkter som har innvirkning på løsningen er identifisert og vurdert. Det argumenteres i oppgaven for at løsningen er en bordmontert robot, med et skråplan for emnemating. Det foreslås også en løsning for å mate emnene inn og ta ferdige tetninger ut. Disse krever dog ytterligere testing og justering før de kan implementeres.

Ta kontakt hvis du vil vite mer om slike prosjekter her hos oss: