BO22-G02 Standardisert løsning for robotcelle

  • Studentgruppe: Benjamin Daniel Peattie, Carl Henning Haugen, 
  • Skole: Høgskolen i Østfold, avd. Halden. 
  • Fag: Bacheloroppgave, dataingeniør
  • Studentprosjekt: BO22-G02 - Standardisert løsning for robotcelle

Oppgavebeskrivelse

Seal Engineering har ofte behov for spesialmaskiner som de må utvikle og produsere selv. Deres bruksområde for automasjon er ikke masseproduksjon, men for små serier av produkter. For å automatisere noen av disse prosessene benytter bedriften seg ofte av kollaborative roboter.

Når bedriften har utviklet diverse arbeidsområder med kollaborative roboter, så de at oppgavene var hovedsakelig pick-and-place lignende operasjoner, som ikke trengte flere enn 3 frihetsgrader. Bedriften ønsker derfor å utforske mulighetene for å erstatte disse med enklere og billigere modulære lineære roboter. Prosjektet går ut på å lage en prosess for å sette opp og utvikle en metode for oppretting av kartesiske robotceller. Dette inkluderer å utforske automatisering med kartesisk robot, mulige leverandører, leverandørenes modulæritet, programmeringsmuligheter og brukervennlighet.

Oppgaven er basert på forarbied hvor gruppen utforsket mulige leverandører av kartesisk robot gitt kravene til Seal. Gruppen tar utgangspunkt i en eksisterende prosses (Spin coating), som eksempel på hvordan det kan gjøres senere. Prosjektets livsløp inneholder alt fra utforming av krav og innkjøp til oppsett av robot og brukervennlighet.

Ta kontakt hvis du vil vite mer om slike prosjekter her hos oss: