Bachelor Maskin HiØ B21-M01 - Testrigg for roterende tetninger

  • Studentgruppe: Daniel Eriksen, Arsalan Taibo, Morten Pettersen
  • Skole: Høgskolen i Østfold, avd. Kråkerøy
  • Fag: Ingeniørfag - maskin
  • Studentprosjekt: Bachelor Maskin HiØ B21-M01 - Testrigg for roterende tetninger

Oppgavebeskrivelse

Seal Engineering AS ønsker å utvikle en «test- og analysemetodikk» for tetninger i roterende applikasjoner under varierende driftsforhold.

Oppgaven vil deles i to deler, der del én vil bestå av å gå teoretisk til verks og lage en solid metodikk for å konstruere generelle testinstrumenter som oppfyller flere sett med kravspesifikasjoner.

Del to blir å konstruere et konkret testinstrument med metodikken utviklet i del en, og teste dette opp mot det teoretiske grunnlaget utarbeidet i del 1.

Følg fremdriften på studentgruppas blogg

Besøk av gruppa for omvisning og en innføring i tetninger og maskinering av vår Sealing Expert, Hans Fredrik Sandberg. 

Ta kontakt hvis du vil vite mer om slike prosjekter her hos oss: