Bachelor Dataingeniør HiØ BO21-G19

  • Studentgruppe: Jonas Aarvik, Sindre Beiermann, Ellinor Golden og Erik Holmen
  • Skole/retning: Høgskolen i Østfold, avd. Halden. Bacheloroppgave, dataingeniør
  • Studentprosjekt: 2021 Bachelorprosjekt HiØ BO21-G19 - Automatisering av laserkutter for gravering av tetninger

Oppgavebeskrivelse

Seal Engineering AS ønsker å heve produksjonen av tetninger til industri 4.0. Oppgaven blir å robotisere arbeidsstasjonen hvor gravering og montering av lip-ringer/tetninger foregår. Gruppen skal finne en løsning for plassering av roboten, velge en endeffektor samt lage et interface for utføring av oppgaven. Om mulig skal interfacet få roboten til å kommunisere med både laserkutter og maskinpresse. For å implementere ideen på en sikker måte vil gruppen utføre en grundig risikoanalyse for å unngå skade på personer eller bygning.