Bachelor Dataingeniør HiØ BO21-G10

  • Studentgruppe: Marius Gade og Hans Eivind Skinstad
  • Skole/retning: Høgskolen i Østfold, avd. Halden. Bacheloroppgave, dataingeniør
  • Studentprosjekt: 2021 Bachelorprosjekt HiØ BO21-G10 - Vurdere implementasjon av automatiske trucker

Oppgavebeskrivelse

Seal Engineering AS ønsker at det skal gjøres en grundig vurdering av automatiske trucker (også kalt Automated Guided Vehicles (AGV)), mulighetene de tilbyr, og hvor hensiktsmessig det vil være å implementere dette. Denne vurderingen vil gå ut på å analysere de ulike teknologiene som AGV-er bruker, og gjøre et valg av AGV-produsent og AGV-type ut ifra analysen. 

Endringer av den nåværende maskinparken og lagersystemet tas også i betraktning dersom dette kan gi fordeler sammen med et AGV-system. Gruppen vil bruke simuleringsprogramvare for å vurdere hvordan systemet kan implementeres og hvilke forandringer som optimaliserer systemet.