Bachelor - tverrfaglig Elektro/Maskin HiØ B22-M05 - Gummipresse 30 tonn for kompresjonsstøping av tetninger

  • Studentgruppe: Adrian Holseth, Adrian Kristoffersen, Bjørnar Husabø, Vegard Jørgensen
  • Skole: Høgskolen i Østfold, avd. Kråkerøy
  • Fag: Ingeniørfag, tverrfaglig - Elektro og Maskin, Y-veien
  • Studentprosjekt:Bachelor tverrfaglig – Maskin & Elektro – HiØ B22M05 – Utvikle en gummipresse for kompresjonsstøping av tettingsringer med tilstrekkelig konstruksjonsstyrke, presskraft og automatisk styringssystem

Oppgavebeskrivelse

Seal Engineering har et ønske om å utvikle en rekke gummipresser for effektiv og hurtig produksjon av tetninger. De har allerede en gummipresse, men den er stor og upraktisk for produksjon av tetninger av den mindre typen.

Bacheloroppgaven året 2022 går ut på å designe og produsere én presis og funksjonell prototype av ønsket maskin, slik at neste års studenter kan utvikle en produksjonsmodul på 6-8 slike maskiner. Gummipressen skal brukes til kompresjonsstøping, og det settes høye krav til presisjon, konstruksjonsstyrke og presskraft. Maskinen skal også ha et avansert automatisk styresystem som skal kunne kjøre en hel produksjonssyklus feilfritt.

Utfordringer med dette prosjektet er å samkjøre utviklingen av prototypen mellom maskin- og den elektrorelaterte delen av prosjektet, samt å oppnå de spesifiserte kravene under design og konstruksjonsfasen, innenfor tidsfristen. Prosjektet er veldig relevant i forhold til utdanningen og kompetansen som vi studenter har opparbeidet oss de siste 3 årene på høyskolen, og gir oss en god mulighet til å teste og vise frem kunnskapen.

Ta kontakt hvis du vil vite mer om slike prosjekter her hos oss: