Bachelor Elektro HiØ B21-E06 - Testrigg for roterende tetninger

  • Studentgruppe: Thomas Hagejordet, Fredrik Svanholm, Mathias Sætre
  • Skole: Høgskolen i Østfold, avd. Kråkerøy
  • Fag: Ingeniørfag - elektro
  • Studentprosjekt: Bachelor Elektro HiØ B21-E06 - Utvikling av styringssystemet til en testrigg, og metodikk for generisk styringssystem som kan teste et bredt spekter av roterende tetninger

Oppgavebeskrivelse:

Seal Engineering ønsker at det utvikles et generisk styringssystem for testrigger til roterende tetninger. Selv med avanserte simulasjonsprogrammer er det nødvendig å ha kapasitet til å utføre fysiske tester av tetninger som kan forbedre datasimuleringene, eller verifisere tetningers design. Utfordringen er at tetningers driftsparametere som trykk, temperatur, omdreiningstall og friksjonsmotstand varierer svært mye.

Dette gjør det vanskelig å dekke alle behov med en testrigg. Gruppen vil forsøke å utvikle et styringssystem som kan teste et bredt spekter av tetninger og logge resultatene.

Følg fremdriften på studentgruppas blogg

Besøk av gruppa for omvisning og en innføring i tetninger og maskinering av vår Sealing Expert, Hans Fredrik Sandberg. 

Ta kontakt hvis du vil vite mer om slike prosjekter her hos oss: