Lærlinger og fagopplæring

Seal Engineering AS er medlemsbedrift i opplæringskontoret OKIndustri og har lærlinger i CNC-operatørfaget og Produksjonsteknikkfaget.

Rekruttering og ettervekst - vår filosofi

Vi har til enhver tid lærlinger, praksiskandidater og/eller lærekandidater under opplæring her hos oss. 

Vi er godkjent av fylkeskommunen for å ta inn lærlinger/lærekandidater. For å bli godkjent må lærebedriften kunne gi den opplæringen som er fastsatt i læreplanen for faget, og den må ha en faglig kvalifisert person (faglig leder) som er ansvarlig for opplæringen. Opplæringen må i størst mulig grad tilpasses lærlingens eller lærekandidatens evner, interesser og forutsetninger. 

Pr. i dag er vi godkjent lærebedrift i fagene CNC-Operatør og Produksjonsteknikk, og tilgjengelige læreplasser legges ut på websidene til opplæringskontoret OKIndustri

Les mer om yrkeskompetanse på utdanning.no

Mer informasjon om Seal Engineering som lærebedrift: