QHSEHMS
Seal Engineering AS' HMS-politikk:
 • Den overordnede målsettingen er null skader 
 • Vi skal skape trygghet hos våre ansatte, og ha høy tillit blant våre kunder 
 • Vi skal til enhver tid følge gjeldende lover og regler 
 • Sikkerhet skal ha første prioritet 
 • HMS er et felles ansvar i hele organisasjonen 
 • Alle er ansvarlige for egen og andres sikkerhet
Kvalitet
Seal Engineering AS' kvalitetspolitikk:
 • Vi skal levere det produktet kunden ønsker til avtalt tid, avtalt pris og i avtalt kvalitet
 • Vi skal dokumentere vår kvalitet, og følge relevante standarder for å oppnå ønsket kvalitet
 • Vi skal lære av våre feil, og ved eventuell feil skal vi gjøre vårt ytterste for å redusere eventuelle konsekvenser for kunden
 • Vi skal ha kvalifiserte og kompetente medarbeidere
 • Vi skal ha kvalifiserte leverandører

Dette skal vi oppnå ved kontinuerlig forbedring av alle prosesser og systemer som er etablert i organisasjonen.

Sertifikater


 


 

Kontakt QHSE-leder for mer informasjon:

VITEK NOVAK

Tlf: 69 38 17 92
E-post: vn@sealengineering.no

 

Norsk
English