Kvalitet og HMS

Seal Engineering AS er sertifisert i henhold til kravene i ISO9001-2008

Se sertifikatet

Seal Engineering AS' kvalitetspolitikk:

 • Vi skal levere det produktet kunden ønsker til avtalt tid, avtalt pris og i avtalt kvalitet
 • Vi skal dokumentere vår kvalitet, og følge relevante standarder for å oppnå ønsket kvalitet
 • Vi skal lære av våre feil, og ved eventuell feil skal vi gjøre vårt ytterste for å redusere eventuelle konsekvenser for kunden
 • Vi skal ha kvalifiserte og kompetente medarbeidere
 • Vi skal ha kvalifiserte leverandører

Seal Engineering AS' HMS-politikk:

 • Sikkerhet skal ha første prioritet
 • Det overordnede målet er null skader
 • Vi skal skape trygghet hos våre ansatte, og ha høy tillit blant våre kunder
 • Vi skal til enhver tid følge gjeldende lover og regler
 • HMS er et felles ansvar i hele organisasjonen
 • Trivsel og engasjement skal bidra til nærvær på mer enn 98,5 %

Mer informasjon: