ARt* - andre tetningsmuligheter i et standard O-ringspor

O-ringens enkle og effektive design har gjort den til verdens mest brukte tetning. Imidlertid har designet visse begrensninger, for eksempel når det gjelder tetteevne, trykkmotstand og dynamisk tetningsfunksjon.

O-ringer er kostnadseffektive å produsere i store antall, de er relativt enkle å montere og gitt korrekte spor og materialer, kan O-ringen brukes til å tette mot nesten hvilken som helst væske eller gass..

Det er imidlertid mange løsninger tilgjengelig for et enkelt O-ringspor og ulike løsninger kan påvirke mange sider ved applikasjonen og dens funksjonalitet. Hvilken profil og materiale som skal velges avhenger av driftsparameterne. Seal Engineering AS tilbyr O-ringerstatninger som  gir eksempelvis bedre tetningseffekt, høyere trykktoleranse eller bedre tribologiske egenskaper - samtidig som de opprettholder nøkkelegenskapene som i mange tilfeller gjør O-ringen til et foretrukket valg: tilgjengelige materialer, enkel montering og relativt plassbesparende spordesign. 

O-ringkapittelet i Seal Engineering Technical Handbook gir detaljert informasjon om O-ringer, spordesign og valg av materiale. Det er imidlertid mange fallgruver å ta hensyn til og vi har derfor valgt å kalle konseptet for ARt - Advanced Retrofit - siden valget bør håndteres av en av våre Sealing Experts!

*Advanced Retrofit