Tetningsmaterialer - kritisk faktor

Materialvalget vil ha direkte eller indirekte innvirkning på alle parametere forbundet med tetningsløsningen. Ekspertkompetanse på tetningsmaterialer er derfor blant våre viktigste satsingsområder. 

Seal Engineering AS har materiallaboratorium med avansert testutstyr og våre polymereksperter utfører tester og analyser av eksempelvis havariårsaker. Gjennom vår satsing på R&D har vi meget god kontroll på materialenes sammensetning og egenskaper. 

Klikk her for mer informasjon om tetningsmaterialer