Elastomerer

Elastomerer - gummimaterialer - kan strekkes betydelig ved bruk av relativt lite kraft. Generelt har elastomerer imidlertid svakere mekaniske egenskaper enn termoplastiske elastomerer. Materialenes styrke i tetningssammenheng er hovedsakelig knyttet til anvendelighet mht. kjemiske egenskaper og elastisitet.

Vi har listet opp en rekke high-performance tetningsmaterialer utover de som er beskrevet her i en egen seksjon

RU1™

Basert på acrylonitril-butadiene, ofte omtalt som NBR eller Nitril. RU1 har gode egenskaper mot mineraloljer, fett og HFA, HFB og HFC hydraulikkvæsker. -30 °C/ 100 °C..

RU2™

RU2 er en fluorgummi med egenskaper som Viton® B og omtales ofte som FKM (ISO). RU2 har høy motstandsdyktighet mot varme, påkjenninger fra vær og vind, ozon og mange kjemikalier. RU2 har også spesielt gode egenskaper mot eksplosiv dekompresjon (ED). -20 °C/ 200 °C.

RU3™

RU3 er en perox-cured elastomer basert på etylen-propylen gummi, ofte omtalt som EPDM. RU3 viser eksepsjonelle egenskaper mot eksempelvis klimatiske påkjenninger, varmt vann, damp, vaskemidler og glykolbaserte bremsevæsker. Tåler ikke mineraloljer eller upolare medier. -50 °C/ 150 °C.

RU4™

RU4 er en hydrogenert akrylonitril-butadiene (HNBR) gummikvalitet. Svært motstandsdyktig mot aldring, ozon og påvirkning fra vær og vind. Velegnet for alifatiske hydrokarboner og råolje. Tåler også mange fortynnede syrer og baser, selv ved høye temperaturer. -30 °C/ 150 °C.

RU5™

RU5 er en silikongummi (VMQ). Materialet har svake mekaniske egenskaper, og benyttes mest i statiske applikasjoner. RU5 har meget gode egenskaper mot klimatiske påkjenninger, ozon og aldring og fungerer innenfor et bredt temperaturområde. -60 °C/ 200 °C.

RU6™

RU6 er et tetrafluorethylene-propylene gummimateriale og omtales ofte som Aflas®, FEPM eller TFE/P. RU6 har svært gode egenskaper mot HFA-, HFB-, og HFC-væsker ved temperaturer inntil 50ºC. RU6 er også meget motstandsdyktig mot damp og varmt vann. 0 °C/ 200 °C.

RU15™

RU15™ er en hydrogenert akrylonitril-butadiene (HNBR) gummikvalitet for applikasjoner innenfor olje- og gassindustri. RU15™ er godkjent iht. NORSOK M-710 (rev. 2, Oktober 2001) for både sour fluid ageing og rapid gas decompression (RGD). Velegnet for alifatiske hydrokarboner og råolje. Tåler også mange fortynnede syrer og baser, selv ved høye temperaturer. -30 °C/ 150 °C.

Mer informasjon: