PTFE-baserte termoplaster

I tillegg til de PTFE-baserte materialene som er beskrevet nedenfor, kan vi produsere tetninger og andre detaljer i en rekke ulike PTFE-baserte materialer med fyllstoffer som er spesielt egnet for en gitt applikasjon. 

Vi har listet opp en rekke high-performance tetningsmaterialer utover de som er beskrevet her i en egen seksjon

FL1™ Virgin PTFE

Utmerket kjemisk og termisk motstand. FDA-godkjent. Begrensede mekaniske egenskaper. Hvis det er nødvendig med forbedrede mekaniske egenskaper, bør FL5™ eller en fylt PTFE vurderes.

FL2™ PTFE fylt med glassfiber/molybden disulfid

På grunn av sin spesielle sammensetning har FL2 gode fysiske egenskaper og bedre krypegenskaper enn Virgin PTFE. Materialet har også høyere slitestyrke enn de fleste andre PTFE med fyllstoffer.

FL3™ PTFE fylt med bronse

FL3™ har gode mekaniske egenskaper og tåler, sammenlignet med FL2 og FL5™, større belastinger.

FL4™ Modifisert PTFE fylt med karbon

Gode setningsegenskaper og slitestyrke, god varmeledningsevne og lav permeabilitet. Passer for et bredt spekter av bruksområder.

FL5™ Modifisert PTFE

FL5 har de samme kjemiske egenskapene som PTFE-virgin, og er også definert som en homopolymer i henhold til ISO 12086. FL5 har sterkt forbedrede mekaniske egenskaper sammenlignet med PTFE-virgin. Seal Engineering AS anser FL5 for å være vår standard “PTFE-virgin”.

FL14™ PTFE fylt med Ekonol®

FL14 har utmerket slitestyrke. Fyllstoffet er skånsomt mot metallflater, noe som gjør det til et godt valg for roterende applikasjoner. FL14 er FDA-godkjent og er mye brukt i matindustrien.

FL22™ PTFE fylt med karbon og grafitt

FL22™ er godt egnet for krevende dynamiske applikasjoner.

Mer informasjon: