Maskinerte tetningsprodukter

Engineering
Merk at vi her beskriver våre standard profiler, materialer og innbyggingsmål. I mange tilfeller kreves en grundig gjennomgang av parametere, utdypende analyser, utviklingsarbeid og testing for å utarbeide løsninger for spesielle behov. 

 Vi produserer med andre ord nøyaktig etter kundespesifikasjon når det er påkrevd og kan levere hensiktsmessige serier av spesialproduserte artikler.

Teknisk avdeling har kompetansen og erfaringen som er påkrevd for å være din partner i slike saker.
Les mer:

Avskrapere
Avskraperens funksjon er å hindre partikler i å trenge inn i applikasjonen i hydrauliske eller pneumatiske systemer.
Stangtetninger
Stangtetningens primære funksjon er å hindre lekkasje av mediet ut gjennom pakkboksen i en trykksatt sylinder.
Stempeltetninger
Stempeltetningens funksjon er å tette mellom stempel og sylinderboring slik at energi i mediet bygger opp trykk i sylinderen.
Styre-/føringsringer
Styreringens funksjon er å forhindre kontakt mellom metalloverflatene i bevegelige deler.
Tetninger for roterende utstyr
Tetninger for roterende utstyr benyttes i et vidt spekter av applikasjoner, hovedsakelig for tetning av medier mot roterende aksler.
Støtteringer
Støtteringer benyttes for å hindre ekstrusjon av tetninger i tilfeller der spalter, trykk og materialer krever dette.
Statiske tetninger
Statiske tetninger består blant annet av O-ringer og ulike O-ringserstatninger (eks. R15).
             

Klikk her for å laste ned denne plakaten for utskrift


Trenger du hjelp? Spør oss: 

   HANS FREDRIK SANDBERG
Tlf: 69 38 17 75
E-post: hfs@sealengineering.no
   JØRGEN OLAVESEN
Tlf: 69 38 17 78
E-post: jo@sealengineering.no


                           


Norsk
English