Slik kan du forhindre havari med ett enkelt grep!

Partikler i hydraulikkmediet kan lage riper som fører til lekkasjer. Vår patenterte ClearSeal™ PRW (Pressure Released Wiper) er en banebrytende innovasjon som forhindrer havarier i hydrauliske sylindre.

ClearSeal™ PRW er en innvendig, trykkavlastet avskraper med filterfunksjon. Den reduserer risikoen for skader på tetninger og andre maskinkomponenter som følge av forurensning i trykkmediet. ClearSeal™ PRW gir brukerne økt oppetid, forutsigbart vedlikehold, reduserte kostnader, radikalt forbedret lønnsomhet, sikker drift og redusert risiko for utslipp til miljøet.

For mer detaljert informasjon om ClearSeal™ PRW og bruk i dine applikasjoner - ta kontakt med oss!

Les mer