Kompetanseforum Østfold og Seal Engineering

Kompetanseforum Østfold er et regionalt samhandlingsforum der hensikten er å samle sektorer, organisasjoner og andre aktører fra utdanning og arbeidslivet i en systematisk og samordnet innsats og sikre at fremtidens kompetansebehov dekkes. 

Laila Olsen er leder for kvalitetsavdelingen i Seal Engineering og det er hun som representerer oss i kompetansegruppen Livslang læring. Seal Engineering har kompetanseutvikling, ettervekst og rekruttering av fremtidig ekspertise som en helt sentral bærebjelke i kvalitetspolitikken, og hun forteller at det har vært givende og interessant å utveksle erfaringer i kompetanseforumet:

- Selv om virksomheten vår er spesialisert mot utvikling og produksjon av avanserte tetningsløsninger for krevende, industriell bruk, er vi borti  temaer og utfordringer tilknyttet en lang rekke fagområder. Det vi ser er at utfordringene er ganske like, uansett hvilken bransje eller nisje man opererer i, sier hun.

- Derfor er det fint å kunne samles i et forum som dette og forhåpentlig få et ekstra momentum i satsingen på kompetanseutvikling. Det er vi helt avhengige av i industrien, for det er ingen tvil om at den viktigste konkurransefaktoren vi har her i Norge er kompetanse, utdyper Olsen og legger til: vi må vinne fordi vi er best - ikke billigst!

Samarbeid med utdanningsinstitusjoner

For å etterleve vår filosofi når det gjelder kompetanseutvikling, rekruttering og ettervekst fokuserer vi på konkrete tiltak og handlinger. Vi har et godt samarbeid med lokale utdanningsinstitusjoner som Høgskolen i Østfold og Fagskolen og vi benytter korona-perioden så aktivt som mulig til å styrke oss på kompetanseområdet. 

Elena Rosnes, koordinator for Kompetanseforum Østfold, avdeling for entreprenørskap og næringsrettet kompetanse i Viken fylkeskommune, har skrevet et innlegg om dette i Dagens Næringsliv som du kan lese her.

Les mer om Kompetanseforum Østfold