Fremtidens eksperter!

Ettervekst og rekruttering av fremtidig ekspertise er helt sentralt for oss. Vi ønsker å være en attraktiv, potensiell arbeidsgiver for unge, ambisiøse mennesker som vil være med å utvikle Seal Engineering videre.

Vi forsøker alltid å bli bedre og ønsker å motivere medarbeidere til å dyrke vekst og skaperglede! Vi er teknologi- og produksjonsdrevne og trenger først og fremst folk med vilje og evne til å virke i skjæringspunktet mellom teori og praksis. 

Derfor har vi et aktivt og bevisst forhold til kompetanseformelen vår - kunnskap x ferdighet x evner x holdning². Den uttrykker hva vi vektlegger og ønsker å dyrke frem og  hos våre ansatte og er en rettesnor for hele bedriften, fra strategi til operative handlingsplaner.

Les mer om vår filosofi rundt rekruttering og ettervekst her