Samarbeid med utdanningsinstitusjoner

Vi bruker tid og ressurser på å legge til rette for at studenter, skolelever og lærlinger kan vokse og utvikle seg i samarbeid med oss, for eksempel gjennom hospitering og prosjektsamarbeid. 

Hvis du er student og ønsker å skrive oppgave eller eksperimentere innen vårt fagfelt er du derfor velkommen til å ta kontakt med oss. Sammen vurderer vi om vi kan være behjelpelig med faglige innspill og problemstillinger.

 

Et par eksempler på pågående prosjekter

Karrieredagen på HiØ

Vi deltar årlig på Karrieredagen ved HiØ for å komme i kontakt med og vise oss frem for aktuelle kandidater. I 2019 kom vi i kontakt med Magnus, som i dag er ansatt som ingeniør hos oss. Han skrev, sammen en medstudent, en bacheloroppgave der de utforsket mulighetene for å benytte en UR10 Cobot til å automatisering en prosess for påføring av bindemiddel på en tetningskomponent.

Les et intervju med ham her

Ta kontakt hvis du vil vite mer om slike prosjekter her hos oss: