High Performance Plastics (HPP)

High Performance Plastics har bedre kjemisk motstandsdyktighet og bedre egenskaper enn Commodity/Standard Plastics og de fleste Engineering Plastics.

Vi har listet opp en rekke high-performance tetningsmaterialer utover de som er beskrevet her i en egen seksjon

Noen av våre materialer:

  • PEEK virgin
  • PEEK reinforced
  • PEK (PL5)
  • PEKEKK (PL6)
  • UHMWPE - Ultra High Molecular Weight Polyethylene
  • PI - Polyimide
  • PL1 (DuPont™ Vespel® CR-6100)

Klikk her for mer om PTFE-baserte termoplaster

Mer informasjon: