Termoplastiske elastomerer

Materialgruppen består av materialer som kan strekkes betydelig ved bruk av relativt små krefter. De termoplastiske elastomerenes struktur gjør at deres varige deformasjon etter bearbeiding er svært liten. Sammenlignet med elastomerer har termoplastiske elastomerer meget gode mekaniske egenskaper. 

Vi har listet opp en rekke high-performance tetningsmaterialer utover de som er beskrevet her i en egen seksjon

I motsetning til elastomerer (gummi) er termoplastiske elastomerer fysisk, men ikke kjemisk, tverrbundet og de kan derfor smeltes ved høye temperaturer og behandles med tradisjonelle termoplastiske prosesseringsteknikker. Termoplastiske elastomerer er oppløselige og generelt sveller de mindre i forhold til deres kjemisk tverrbundne ekvivalenter.

Seal Engineering AS tilbyr termoplastiske elastomerer i form av forskjellige typer polyuretaner, forkortelse PU (eller PUR). Polyuretaner har overlegne mekaniske egenskaper sammenlignet med elastomerer og polyuretaner presentert her vil være foretrukne materialer i mange tetningssystemer.

HPU™

En hydrolysebestandig polyuretan. HPU™ er meget stabil i mineraloljer, og kan også benyttes i vannhydraulikk. HPU tilfredsstiller FDA-standard. -20 °C/ 110 °C.

LPU™

LPU er en modifisert polyuretan, beregnet på lave temperaturer. LPU benyttes derfor bl.a. under krevende klimatiske forhold. Uvanlig høy slitestyrke, lav compression set og høy rivestyrke er typiske egenskaper. -50 °C/ 110 °C.

SPU™

SPU er tilsatt smørende midler, og er derfor slitesterk og det foretrukne tetningsmateriale når lav friksjon er kritisk faktor. Typiske applikasjoner er vannhydraulikk, dårlig smurte systemer eller pneumatikk uten olje. Kjemiske egenskaper lik HPU. -20 °C/ 110 °C..

XHPU™

XHPU er en hardere variant av HPU (60 shoreD) med tilsvarende kjemiske egenskaper som HPU. Materialet er spesialutviklet for å erstatte PTFE i glideringstetninger (eks. K08-D). XHPU gir lengre levetid, redusert lekkasje og vesentlig forenklet montering. -20 °C/ 110 °C..

XSPU™

En hardere variant av SPU (57 shoreD), som er optimalisert med tanke på friksjon og slitasje. XSPU erstatter PTFE-baserte materialer der lav friksjon er kritisk, eksempelvis vannhydraulikk, dårlig smurte systemer etc. - 20 °C / 121 °C.

Mer informasjon: